ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ10 ΧΡΩΜΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ  
26014 ΚΟΥΛΟΥΡΑ 5m