ΓΩΝΙΑ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ Θ-Θ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
13070 1/2×3/4
13071 1×1/2
13072 3/4×1”