ΓΩΝΙΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ “S”

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
06013 15 x ½″
06014 18 x ½″
06015 15 x ¾″