ΓΩΝΙΕΣ ΜΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18022 Φ 15 Χ 1/2”
18023 Φ 16 Χ 1/2”
18024 Φ 18 Χ 2,5”
18025 Φ 18 Χ 2”