ΓΩΝΙΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18008 Φ 15 Χ 1/2”
18009 Φ 16 Χ 1/2”
18010 Φ 18 Χ 2,5”
18011 Φ 18 Χ 2”
18012 Φ 22 Χ 3/4”
18013 Φ 28 Χ 1”
18014 Φ 32 Χ 1”