ΜΑΣΤΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ   ΔΙΑΣΤΑΣΗ
08001             12 x 1/2
08002             15 x 1/2
08003            16 x 1/2
08004            18 x 1/2
08005            22 x 1/2
08006            15 x 3/4
08007           18 x 3/4
08008           22 x 3/4
08009            18 x 1
08010            22 x 1
08011            28 x 1
08012           35 x 1
08013          22 x 1¼
08014          28 x 1¼
08015          35 x 1¼
08016          42 x 1¼
08017          28 x 1½
08018          35 x 1½
08019          42 x 1½
08020         54 x 1½
08021         35 x 2
08022         42 x 2
08023         54 x 2
08024         54 x 2½
08025         64 x 2
08026         64 x 2½
08027         76 x 2 ½
08028         64 x 3
08029        76 x 3
08030         89 x 3
08031         108 x 4
08032        133 x 5