ΜΑΣΤΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ ΚΟΛΛΗΤΟΙ “S”

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
07001 15 x ½″
07002 16 x ½″
07003 18 x ½″
07004 22 x ¾″
07005 22 x 1″
07006 28 x 1″
07007 35 x 1¼″
07008 18 x ¾″
07009 28 x 1¼″
07010 35 x 1″
07011 35 x 1½″
07012 42 x 1½″