ΜΑΣΤΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ “S”

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
07026 ½″
07027 ¾″
07028 1″
07029 1¼″
07030 1½″
07031 2″