ΜΑΣΤΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ ΚΟΛΛΗΤΟΙ “S”

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
07013 15 x ½″
07014 16 x ½″
07015 18 x ½″
07016 18 x ¾″
07017 22 x ¾″
07018 22 x 1″
07019 28 x 1¼″
07020 28 x 1″
07021 35 x 1¼″