ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΧΡΩΜΕ 3/4

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ  
26020 3/4, κοντή  
26021 3/4, μακριά