ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΧΡΩΜΕ Β.Τ. DIN

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
26001 B.T. L 10
26002 B.T. L 15
26003 B.T. L 20
26004 B.T. L 25
26005 B.T. L 30
26006 B.T. L 40
26007 B.T. L 50
26008 B.T. L 60
26009 B.T. L 80
26010 B.T. L 100