ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
38001 Φ16 x 1/2″ x 2,0
38002 Φ18 x 1/2″ x 2,0
38003 Φ16 x 3/4″ x 2,0
38004 Φ20 x 1/2″ x 2,0
38005 Φ20 x 3/4″ x 2,0
38006 Φ26 x 3/4″ x 3,0
38007 Φ26 x 1″ x3,0
38008 Φ32 x 1″ x 3,0