ΡΑΚΟΡ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΡΣΕΝΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ  
26012 Φ10 ½ x 3/8″Β.Τ.