ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
59017 Φ20 x 20
59018 Φ25 x 25
59019 Φ32 x 32
59020 Φ40 x 40
59021 Φ50 x 50
59022 Φ63 x 63