ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
38022 Φ20 x Φ16
38023 Φ26 x Φ16
38024 Φ26 x Φ20
38025 Φ32x Φ20
38026 Φ32x Φ26