ΣΥΣΤΟΛΗ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ 1/2 x 3/4

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ  
98654 ½x3/4