ΤΑΦ ΑΡΣΕΝΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
17001 Φ 15 Χ 1/2”
17002 Φ 16 Χ 1/2”
17003 Φ 18 Χ 2,5”
17004 Φ 18 Χ 2”
17005 Φ 22 Χ 3/4”
17006 Φ 28 Χ 1”
17007 Φ 32 Χ 1”