ΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΑΛΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ  
25007 22x – 22π – 22x