ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΘΗΛΥΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
59071 Φ20 x 20
59072 Φ25 x 25
59073 Φ32 x 32
59074 Φ40 x 40
59075 Φ50 x 50
59076 Φ63 x 63