ΤΑΦ ΘΗΛΥΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
17008 Φ 15 Χ 1/2”
17009 Φ 16 Χ 1/2”
17010 Φ 18 Χ 2,5”
17011 Φ 18 Χ 2”
17012 Φ 22 Χ 3/4”
17013 Φ 28 Χ 1”
17014 Φ 32 Χ 1”