ΤΑΦ ΘΗΛΥΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
09019 12 x 1/2”
09020 15 x 1/2”
09021 18 x 1/2”
09022 22 x 1/2”
09023 22 x 3/4”