ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ

ΚΩΔ./ ΜΠΛΕ   ΚΩΔ./ΚΟΚ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ  
19030   19005 15 Χ 2,5  
19006   19015 16 Χ 2  
19007   19031 18 Χ 2  
19008   19033 18 Χ 2,5