ΤΑΦ ΣΥΦΙΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
17015 Φ 15
17016 Φ 16
17017 Φ 18 Χ 2
17018 Φ 18 Χ 2,5
17019 Φ 22
17020 Φ 28
17021 Φ 32